Ingen kan forhindre at lynet slår ned - selv om alle taler om det


Men hvad nu hvis det er alkoholproblemer, der rammer dit hus

Så er sagen en helt anden – vi taler bare ikke om det


Tilmeld dig vores nyheds mail, så får du gratis information, sådan at du altid kan finde relevant materiale, der kan hjælpe dig videre i tilværelsen, og du kan altid melde fra igen.

Udfyld og få gratis information

Ikke ret mange lyn rammer

Statistisk set rammer et lyn 5-6 personer om året – et menneske dræbes af lynnedslag hvert andet år.

Her er nogle tal om alkohol:

1200 dør hvert år.

300.000 har problemer på grund af alkohol – langt flere er ramt af følgerne

122.000 børn vokser op i familier med alkoholproblemer

Alkohol koster i runde tal det danske samfund 10 milliarder kroner om året

Alkoholproblem er et stor tabu

Alkoholproblemer er et tabu i det danske samfund. Men ikke her på siden. Her taler vi om det – og hvad du kan gøre, hvis det rammer dit hus.

Hvad tænker du, når du ser et menneske sådan?

Sådan er der mange der har det, og der er flere der er berørt af det, ægtefæller, børn og forældre. Arbejdspladsen men kollegaer og cheffer er også berørt af det, ingen gør noget, det er ikke mit problem.

Der findes muligheder for at hjælpe en familie hvor alkoholen har vundet indpas, og det vil vi komme med masser af information om i vores nyhedsmail, så er du interesseret i det, så har du chancen her.

John Doe UI/UX Designer

Hvis ikke nogen gør noget, eller hjælper på den ene eller anden måde, og hvis alkoholen forsætter med at være herskende, så er udgangen jo døden, det værdste er ikke at gøre noget.

John Doe UI/UX Designer

Du kan få masser af gratis information ved at tilmelde dig til vores nyheds mail.

Powered by WishList Member - Membership Software